ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชื้อมาลาเรีย : จีโนมิกส์ และ ชีวเคมี กับตำแหน่งเป้าหมายในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เชื้อมาลาเรีย : จีโนมิกส์ และ ชีวเคมี กับตำแหน่งเป้าหมายในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย
นักวิจัย : จิระพันธ์ กรึงไกร , สุดารัตน์ กรึงไกร
คำค้น : มาลาเรีย , พลาสโมเดียมฟัลซิปารัม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี , มหาวิทยาลัยรังสิต. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 50,2(ก.พ. 2549) : 127-142 , 0125-6483 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระพันธ์ กรึงไกร , สุดารัตน์ กรึงไกร . (2549). เชื้อมาลาเรีย : จีโนมิกส์ และ ชีวเคมี กับตำแหน่งเป้าหมายในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิระพันธ์ กรึงไกร , สุดารัตน์ กรึงไกร . 2549. "เชื้อมาลาเรีย : จีโนมิกส์ และ ชีวเคมี กับตำแหน่งเป้าหมายในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิระพันธ์ กรึงไกร , สุดารัตน์ กรึงไกร . "เชื้อมาลาเรีย : จีโนมิกส์ และ ชีวเคมี กับตำแหน่งเป้าหมายในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
จิระพันธ์ กรึงไกร , สุดารัตน์ กรึงไกร . เชื้อมาลาเรีย : จีโนมิกส์ และ ชีวเคมี กับตำแหน่งเป้าหมายในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.