ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัย
นักวิจัย : ธาดา สืบหลินวงศ์
คำค้น : ความยินยอม (กฎหมาย) , แพทย์ศาสตร์ -- วิจัย , การทดลองในมนุษย์ (แพทย์ศาสตร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 50,2(ก.พ. 2549) : 55-59 , 0125-6483 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3172
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธาดา สืบหลินวงศ์ . (2549). การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธาดา สืบหลินวงศ์ . 2549. "การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธาดา สืบหลินวงศ์ . "การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ธาดา สืบหลินวงศ์ . การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.