ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษา
นักวิจัย : เดชา ลลิตอนันต์พงศ์
คำค้น : การติดบุหรี่ -- ไทย , การเลิกบุหรี่ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 50,1(ม.ค. 2549) : 29-41 , 0125-6483 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ . (2549). การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ . 2549. "การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ . "การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ . การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.