ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของแรงซ้ำซากต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนักแบกทานของดินเหนียว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของแรงซ้ำซากต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนักแบกทานของดินเหนียว
นักวิจัย : ฉัตรชัย ลี้วรพันธ์ชัย, 2511-
คำค้น : ดินเหนียว , ความเครียดและความเค้น , ปฐพีกลศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพจน์ เตชวรสินสกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741700296 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3125
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2544

ทดสอบเพื่อหาพฤติกรรมของดินภายใต้การกระทำของแรงแบบซ้ำซาก และภายใต้การลดแรงที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยทดสอบจากดินเหนียวกรุงเทพที่บริเวณสนามฟุตบอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 7.50-8.50 เมตร และ 10.50-11.50 เมตร จากนั้นทดสอบในเครื่องอัดแบบสามแกนโดยพัฒนาขึ้นมาเองบางส่วน ในขั้นตอนทดสอบแต่ละตัวอย่างได้ลดแรงจำนวน 4 รอบ จากนั้นจึงให้แรงจนตัวอย่างเกิดการวิบัติ โดยในช่วงที่ลดแรงที่ระดับความเค้น ปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วให้แรงเข้าไปใหม่จนถึงระดับความเค้นที่ต้องการอีก หลังจากนั้นลดแรงอีกครั้ง ทดสอบแบบนี้ ไปอีก 4-5 รอบ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของดินจากการเปลี่ยนแปลงของความดันน้ำในดิน และการเปลี่ยนแปลงของกำลังรับแรงเฉือนของตัวอย่างดิน จากผลการทดสอบพบว่าหลังจากที่มีการให้แรงซ้ำซาก 4 รอบ ตัวอย่างดินจะยังไม่เปลี่ยนคุณสมบัติในการรับแรงเฉือน และจากการศึกษาพบว่าจะต้องมีการให้แรงซ้ำซากหลายๆ รอบเพื่อที่จะให้ตัวอย่างดินเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการรับแรงเฉือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ระดับความเค้นของการลดแรงด้วย และในการปล่อยตัวอย่างดินให้ลดแรงลงทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง พบว่ากำลังรับแรงเฉือนสูงสุดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนั้นยังพบว่า พฤติกรรมของการเปลี่ยนค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่น ในทุกครั้งที่มีการให้แรงกระทำอีกครั้งนั้น จะมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันกับ ที่สังเกตพบในการให้แรงในครั้งแรก

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย ลี้วรพันธ์ชัย, 2511- . (2544). ผลกระทบของแรงซ้ำซากต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนักแบกทานของดินเหนียว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ลี้วรพันธ์ชัย, 2511- . 2544. "ผลกระทบของแรงซ้ำซากต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนักแบกทานของดินเหนียว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ลี้วรพันธ์ชัย, 2511- . "ผลกระทบของแรงซ้ำซากต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนักแบกทานของดินเหนียว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ฉัตรชัย ลี้วรพันธ์ชัย, 2511- . ผลกระทบของแรงซ้ำซากต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนักแบกทานของดินเหนียว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.