ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2546

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2546
นักวิจัย : ฐานิดา อุทธา , ฉวี สิงหาด , วรรณนภา สุทธิประภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/3149
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐานิดา อุทธา , ฉวี สิงหาด , วรรณนภา สุทธิประภา . (2547). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2546.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ฐานิดา อุทธา , ฉวี สิงหาด , วรรณนภา สุทธิประภา . 2547. "การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2546".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ฐานิดา อุทธา , ฉวี สิงหาด , วรรณนภา สุทธิประภา . "การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2546."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547. Print.
ฐานิดา อุทธา , ฉวี สิงหาด , วรรณนภา สุทธิประภา . การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2546. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2547.