ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : มงคล เตชะกำพุ , วิชัย ทันตศุภารักษ์ , วันเพ็ญ ศรีอนันต์ , จินดา สิงห์ลอ
คำค้น : เอ็มบริโอ , สุกร--การถ่ายฝากตัวอ่อน , กระต่าย , ท่อนำไข่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2623
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาการพัฒนาของตัวอ่อนสุกรที่เกลี้ยงชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่าย เก็บตัวอ่อนสุกรระยะ 1-4 เซลล์ จำนวน 313 ตัวอ่อน จากสุกรสาวก่อนวัยเจริญพันธุ์ น้ำหนักประมาณ 90-100 กก. หลังทำการผสม 2.0-2.5 วัน นำตัวอ่อนสุกรย้ายไปฝากในท่อนำไข่กระต่ายที่ไม่รู่วงจรการเป็นสัด ด้วยการใช้ท่อโปลีเอสทีลีนสอดเข้าทางปากแตร โดยให้มีปริมาตรของน้ำยาแขวนลอยน้อยที่สุด วางตัวอ่อนที่ 2.5 ซม จากปากแตร และเลี้ยงตัวอ่อนได้เท่ากับ 52% (68/131), 60% (57/95), 58% (34/59) และ 0% (0/28) ตามลำดับ ในส่วนอัตราของตัวอ่อนปกติได้เท่ากับ 90% (61/68), 79% (45/57) และ 68% (23/34) ทำการฝากตัวอ่อนที่เลี้ยงไว้นาน 48 ชม และ 72 ชม ในสุกรตัวรับที่มีวงจรการเป็นสัดใกลี้เคียงกับตัวอ่อน ในสุกรจำนวน 5 ตัว สุกรกลับเป็นสัดจำนวน 4/5 ตัว และ 1/5 ไม่แสดงอาการเป็นสัดจนครบกำหนดคลอด ผลการตรวจด้วยวิธีการส่องดูในช่องท้อง ไม่พบมีการตั้งท้อง การศึกษานี้สามารถเลี้ยงตัวอ่อนได้นาน 96 ชม โดยตัวอ่อนเจริญปกติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์เพื่อประเมินผลการเจริญของตัวอ่อนที่ผ่านการทดลองต่าง ๆ หรือนำไปขนส่งตัวอ่อน

บรรณานุกรม :
มงคล เตชะกำพุ , วิชัย ทันตศุภารักษ์ , วันเพ็ญ ศรีอนันต์ , จินดา สิงห์ลอ . (2536). การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคล เตชะกำพุ , วิชัย ทันตศุภารักษ์ , วันเพ็ญ ศรีอนันต์ , จินดา สิงห์ลอ . 2536. "การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคล เตชะกำพุ , วิชัย ทันตศุภารักษ์ , วันเพ็ญ ศรีอนันต์ , จินดา สิงห์ลอ . "การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
มงคล เตชะกำพุ , วิชัย ทันตศุภารักษ์ , วันเพ็ญ ศรีอนันต์ , จินดา สิงห์ลอ . การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.