ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตราการติดเชื้อของพยาธิเอกไคโนสโตมในเป็ดพื้นบ้านที่ตลาดเยาวราช กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตราการติดเชื้อของพยาธิเอกไคโนสโตมในเป็ดพื้นบ้านที่ตลาดเยาวราช กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อารี เพชรเลิศ , แสงชัย นทีวรนารถ , พิมพ์จันทร์ แก้วสุข
คำค้น : พยาธิใบไม้ , Echinostome , เป็ดพื้นบ้าน , กรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 6, 1 (ก.ย.-ธ.ค. 2548) 22-27 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อัตราการติดเชื้อของพยาธิใบไม้ขนาดกลาง (Echinostome) ได้ทำการศึกษาในลำไส้ของเป็ดพื้นบ้านจากตลาดเยาวราช กรุงเทพมหานคร พบอัตราการติดเชื้อร้อยละ ๗๖.๖๗ (๒๗๖/๓๖๐) การวินิจฉัยพยาธิทำโดยการใช้ลักษณะของอัณฑะและจำนวนของหนาม (Collar spine) ที่อยู่รอบปาก (Circumoral disc) จากจำนวนพยาธิที่พบทั้งหมด ๙๗๖ ตัวพบว่าเป็นชนิด Echinostoma revolutum จำนวน ๘๒๘ ตัว และ Hypoderaeum conoideum จำนวน ๑๔๘ ตัว จำนวนของหนามที่บริเวณส่วนหัวของ E. revolutum มีจำนวน ๒๐-๔๕ หนาม (โดยเฉลี่ยประมาณ ๒๕ หนาม) สำหรับของ H. conoideum มีขนาดเล็กเกินไปจึงไม่สามารถนับได้

บรรณานุกรม :
อารี เพชรเลิศ , แสงชัย นทีวรนารถ , พิมพ์จันทร์ แก้วสุข . (2548). อัตราการติดเชื้อของพยาธิเอกไคโนสโตมในเป็ดพื้นบ้านที่ตลาดเยาวราช กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อารี เพชรเลิศ , แสงชัย นทีวรนารถ , พิมพ์จันทร์ แก้วสุข . 2548. "อัตราการติดเชื้อของพยาธิเอกไคโนสโตมในเป็ดพื้นบ้านที่ตลาดเยาวราช กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อารี เพชรเลิศ , แสงชัย นทีวรนารถ , พิมพ์จันทร์ แก้วสุข . "อัตราการติดเชื้อของพยาธิเอกไคโนสโตมในเป็ดพื้นบ้านที่ตลาดเยาวราช กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548. Print.
อารี เพชรเลิศ , แสงชัย นทีวรนารถ , พิมพ์จันทร์ แก้วสุข . อัตราการติดเชื้อของพยาธิเอกไคโนสโตมในเป็ดพื้นบ้านที่ตลาดเยาวราช กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2548.