ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการติดเชื้อ Wolbachia ใน Arthropods และความเป็นไปในการประยุกต์ใช้สำหรับงานด้านพันธุวิศวกรรม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการติดเชื้อ Wolbachia ใน Arthropods และความเป็นไปในการประยุกต์ใช้สำหรับงานด้านพันธุวิศวกรรม
นักวิจัย : วิสุทธิ์ ใบไม้
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4580002 , http://research.trf.or.th/node/745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แบคทีเรีย Wolbachia จัดอยู่ในกลุ่ม alpha-proteobacteria และมีแนวโน้มที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการนำพายีนเข้าสู่ประชากรธรรมชาติของสัตว์ขาปล้อง งานวิจัยนี้ใช้ยุงพาหะเป็นตัวอย่างในการศึกษา จากผลการวิจัยนี้ผู้วิจัยสามารถชักนำแบคทีเรีย Wolbachia จากยุงลาย Aedes albopictus ( KLPP ) ที่มีการติดเชื้อ Wolbachia ถึง 2 ชนิด ( superinfection ) เข้าสู่ยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus โดยวิธี microinjection แต่สามารถตรวจพบแบคทีเรีย Wolbachia ของยุงลาย Ae.albopictus นี้ได้เฉพาะในยุง Culex quinquefasciatus ผู้ให้อาศัย ในรุ่น F0 เท่านั้น การวิจัยอีกส่วนหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับ bacteriophage WO ซึ่งเป็นไวรัส ดี เอ็น เอ ที่สามารถพบได้ในแบคทีเรีย Wolbachia โดยผู้วิจัยได้ทำการตรวจหา bacteriophage WO ในยุงชนิดต่างๆ ในธรรมชาติพบว่ายุง 22 ชนิดที่มี bacteriophage WO จากที่ได้ทำการทดสอบทั้งหมด 25ชนิด และ ส่วนมากพบ bacteriophage WO เพียง 1 ชนิด ยกเว้น Ae.perplexus ที่พบอย่างน้อย 2 ชนิด และจากการวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของ bacteriophage WO โดยอาศัยลำดับดีเอ็นเอของชิ้นส่วนยีน orf7 พบว่าความสัมพันธ์ของ bacteriophage WO กับแบคทีเรีย Wolbachia มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบเฉพาะชนิด การค้นพบนี้แตกต่างจากที่มีรายงานไว้ใน แมลงหวี่และผีเสื้อกลางคืน และผู้วิจัยทำการตรวจความหนาแน่นของ bacteriophage WO และ Wolbachia โดยวิธี PCR เชิงปริมาณ ( quantitative PCR ) เพื่อดูแนวโน้มการกระจายตัวของ bacteriophage WO และ Wolbachia ในยุงชนิดต่างๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของ bacteriophage WO คือ 7.76 x 105 ? 1.61 x 105 orf7 copies ต่อยุง 1 ตัว และค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของ Wolbachia ชนิด A คือ 6.77 x 105 ? 1.80 x 105 wsp copies ต่อยุง 1 ตัว แต่สำหรับ Wlobachia ชนิด B มีค่าเฉลี่ยเป็น 1.02 x 1018 ? 8.02 x 107 wsp copies ต่อยุง 1 ตัว อย่างไรก็ตามพบว่าความหนาแน่นของปริมาณ bacteriophage WO มิได้สัมพันธ์กับปริมาณความหนาแน่นของแบคทีเรีย Wolbachia ที่มันอาศัยอยู่ ในขณะที่ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตของยุง อุณหภูมิในการเลี้ยงยุงและความหนาแน่นของประฃากรยุงมีกลับผลกระทบต่อความหนาแน่นของปริมาณ bcteriophage WO ทั้งหมดในยุง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังตรวจพบอนุภาค bacteriohage WO หลังจากการสกัดแยก bacteriophage WO ออกจาก แบคทีเรีย Wolbachia จากรังไข่ของยุงลาย superinfected Ae. Albopictus ( KLPP ) และได้ศึกษาดูอนุภาคของ bacteriophage WO ผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนเป็นการยืนยันการมีอยู่ของอนุภาค bacteriophage WO และการคงสภาพการเป็น bacteriophage ที่มีประสิทธิภาพอยู่ การค้นพบนี้สนับสนุนแนวคิดในการใช้ bacteriophage WO เป็นเครื่องมือในการนำพาสารพันธุกรรมต่างๆ เข้าสู่แบคทีเรีย Wolbachia ก่อนที่จะชักนำเข้าสู่ยุงพาหะเพื่อประโยชน์ในการควบคุมยุงพาหะโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม Wolbachia , classified in the alpha proteobacteria, have a potential to be used as a gene-driving system for genetic manipulation of the arthropod hosts. The mosquito was used as an arthropod model. Our results demonstrated that Wolbachia from the superinfected Asian tiger mosquito, Aedes albopictus ( KLPP ), were transferred into F0 of Culex quinquefasciatus hosts by microinjection technique. In addition , we reported the presence of the bacteriophage WO among natural populations of several mosquito hosts. Our survey revealed that 22 out of 25 Wolbachia-infected species of mosquitoes contained bacteriophage WO. Phylogenetic relationship based on orf7 sequences showed that a single strain of phage WO was found in most singly or doubly Wolbachia-infected mosquito species. Only one species , i.e., Aedes perplexus, was found to harbor at least two different phage types. These results suggested that bacteriophage WO in mosquitoes preferred to co-transmit with their Wolbachia hosts and were likely to be specific in each mosquito species. This finding as different from those previously reported in Drosophila and moths. Real-time quantitative PCR assay for the density of bacteriophage WO revealed that the average density was 7.76 x 105 ? 1.61 x 105 orf7 copies per an individual mosquito. The average density of Wolbachia supergroup A and supergroup B were 6.77 x 105 ? 1.80 x 105 wsp copies per an individual mosquito and 1.02 x 1018 ? 8.02 x 1017 wsp copies per an individual mosquito , respectively. However, the density of phase WO did not correlate with that of their Wolbachia hosts which varied in different mosquito species. Our results suggested that the density of bacteriophage WO depended on growth phases, rearing temperature and crowding condition of mosquito population. Moreover, the bacteriophage WO of Ae.Albopictus from recent colonies ( KLPP ) was confirmed by TEM. The viral-like particle were detected after purification and filtration of Ae.albopictus ovaries suggesting the presence of active phages in this mosquito vector. Our findings that the bacteriophage WO from mosquito were host-specific and were active encourage further investigation to utilize these bacteriophags as transformation vectors of Wolbachia in genetic engineering strategy for controlling mosquito vectors.

บรรณานุกรม :
วิสุทธิ์ ใบไม้ . (2548). การศึกษาการติดเชื้อ Wolbachia ใน Arthropods และความเป็นไปในการประยุกต์ใช้สำหรับงานด้านพันธุวิศวกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิสุทธิ์ ใบไม้ . 2548. "การศึกษาการติดเชื้อ Wolbachia ใน Arthropods และความเป็นไปในการประยุกต์ใช้สำหรับงานด้านพันธุวิศวกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิสุทธิ์ ใบไม้ . "การศึกษาการติดเชื้อ Wolbachia ใน Arthropods และความเป็นไปในการประยุกต์ใช้สำหรับงานด้านพันธุวิศวกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
วิสุทธิ์ ใบไม้ . การศึกษาการติดเชื้อ Wolbachia ใน Arthropods และความเป็นไปในการประยุกต์ใช้สำหรับงานด้านพันธุวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.