ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์ให้บริการดูแลสุนัขครบวงจรแบบเคลื่อนที่ Pet point club

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์ให้บริการดูแลสุนัขครบวงจรแบบเคลื่อนที่ Pet point club
นักวิจัย : อังคณา ชุติไพจิตร , กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ , สลิลศักดิ์ วิศวกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2656
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังคณา ชุติไพจิตร , กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ , สลิลศักดิ์ วิศวกุล . (2549). ศูนย์ให้บริการดูแลสุนัขครบวงจรแบบเคลื่อนที่ Pet point club.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อังคณา ชุติไพจิตร , กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ , สลิลศักดิ์ วิศวกุล . 2549. "ศูนย์ให้บริการดูแลสุนัขครบวงจรแบบเคลื่อนที่ Pet point club".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อังคณา ชุติไพจิตร , กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ , สลิลศักดิ์ วิศวกุล . "ศูนย์ให้บริการดูแลสุนัขครบวงจรแบบเคลื่อนที่ Pet point club."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549. Print.
อังคณา ชุติไพจิตร , กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ , สลิลศักดิ์ วิศวกุล . ศูนย์ให้บริการดูแลสุนัขครบวงจรแบบเคลื่อนที่ Pet point club. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2549.