ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม3

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม3
นักวิจัย : ภัทรียา พหลยุทธ , ดวงตา รันทกิจ , วนิดา สุขสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2652
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรียา พหลยุทธ , ดวงตา รันทกิจ , วนิดา สุขสุวรรณ . (2545). การศึกษาความเป็นไปได้โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม3.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ภัทรียา พหลยุทธ , ดวงตา รันทกิจ , วนิดา สุขสุวรรณ . 2545. "การศึกษาความเป็นไปได้โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม3".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ภัทรียา พหลยุทธ , ดวงตา รันทกิจ , วนิดา สุขสุวรรณ . "การศึกษาความเป็นไปได้โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม3."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. Print.
ภัทรียา พหลยุทธ , ดวงตา รันทกิจ , วนิดา สุขสุวรรณ . การศึกษาความเป็นไปได้โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม3. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2545.