ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 A

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 A
นักวิจัย : ธัชชัย สุมิตร , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ
คำค้น : เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิ , อุณหภูมิ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันนี้มักยอมรับการวัดค่าอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมของการทำงานแล้วคำนวณออกมาในรูปของดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT แทนการวัดอุณหภูมิจริงภายในร่างกายของคนงาน เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานของคนงานในสภาพการทำงานที่ต้องสัมผัสกับความร้อนสูงกว่าปกติเพื่อไม่เกิดอันตรายต่อคนงาน ดังนั้นจึงได้ทำการประดิษฐ์เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT นี้ขึ้น เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT ที่พัฒนาขึ้น ออกแบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกและบำรุงรักษาง่าย ราคาประหยัด ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ในประเทศ เครื่องมือนี้ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ระบบเชิงเลข 3 ชุด แต่ละชุดสามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส มีความละเอียดในการอ่านค่า 0.1 องศาเซลเซียส มีความคลาดเคลื่อนตลอดช่วงวัดน้อยกว่า +-0.5 องศาเซลเซียส แสดงผลเชิงเลขด้วยไดโอดเปล่งแสง 3 ? หลัก สำหรับอ่านค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก อุณหภูมิภายในลูกโลหะดำและกระเปาะแห้ง นอกจากนี้ยังออกแบบให้สามารถปรับค่าตัวประกอบผลคูณสำหรับคำนวณค่าดรรชนีอุณหภูมิ พิมพ์ผลอุณหภูมิพร้อมคำนวณค่าดรรชนีอุณหภูมิบนเครื่องคำนวณขนาดเล็กตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ การตั้งเวลาสามารถเลือกได้จาก 1 ถึง 50 นาที เป็นขั้น ๆ จาก 1,2,5 และตัวประกอบ x1 และ x10 โดยวงจรตั้งเวลาควบคุมความถี่ฐานเวลาด้วยผลึกกำเนิดความถี่ สามารถเลือกใช้งานได้กับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ หรือไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

บรรณานุกรม :
ธัชชัย สุมิตร , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ . (2534). รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 A.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัชชัย สุมิตร , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ . 2534. "รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 A".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัชชัย สุมิตร , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ . "รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 A."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
ธัชชัย สุมิตร , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ . รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 A. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.