ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผู้ป่วย ๑ ราย ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยจากการใส่สายระบายน้ำจากโพรงสมองลงช่องท้อง(ventriculoperitoneal shunt)และทบทวนวรรณกรรม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผู้ป่วย ๑ ราย ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยจากการใส่สายระบายน้ำจากโพรงสมองลงช่องท้อง(ventriculoperitoneal shunt)และทบทวนวรรณกรรม
นักวิจัย : ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส , พรชัย ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์
คำค้น : การเจาะระบายน้ำโพรงสมอง , ภาวะแทรกซ้อน , ไอเรื้อรัง , สายระบายน้ำในโพรงสมองสู่ช่องท้อง , ฝีในชั้นกล้ามเนื้อหลัง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 6, 3 (พ.ค.-ส.ค. 2549) 372-380 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ ๘ ปี มีภาวะแทรกซ้อนหลังการใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองสู่ช่องท้อง ๒ ประการ คือ ภาวะไอเรื้องรัง และ การเกิดฝีในชั้นกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนและได้รวบรวมรายงานภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จากปลายสายระบายน้ำในโพรงสมองที่พบได้น้อย ในแง่ของอาการ อาการแสดง การวินิจฉัย และการรักษา

บรรณานุกรม :
ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส , พรชัย ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ . (2549). รายงานผู้ป่วย ๑ ราย ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยจากการใส่สายระบายน้ำจากโพรงสมองลงช่องท้อง(ventriculoperitoneal shunt)และทบทวนวรรณกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส , พรชัย ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ . 2549. "รายงานผู้ป่วย ๑ ราย ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยจากการใส่สายระบายน้ำจากโพรงสมองลงช่องท้อง(ventriculoperitoneal shunt)และทบทวนวรรณกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส , พรชัย ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ . "รายงานผู้ป่วย ๑ ราย ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยจากการใส่สายระบายน้ำจากโพรงสมองลงช่องท้อง(ventriculoperitoneal shunt)และทบทวนวรรณกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549. Print.
ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส , พรชัย ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ . รายงานผู้ป่วย ๑ ราย ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยจากการใส่สายระบายน้ำจากโพรงสมองลงช่องท้อง(ventriculoperitoneal shunt)และทบทวนวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2549.