ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดบริเวณขาหนีบในเด็กแบบไม่ฟอก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดบริเวณขาหนีบในเด็กแบบไม่ฟอก
นักวิจัย : ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส
คำค้น : การดูแลก่อนศัลยกรรม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 6, 3 (พ.ค.-ส.ค. 2549) 290-294 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2547
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุการแผลผ่าตัดติดเชื้อ โดยทั่วไปจะมีสองขั้นตอนคือการฟอกและการทายาฆ่าเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด แต่การฟอกในเด็กพบมีการเปรอะเปื้อนและเพิ่มความเสี่ยงต่อ ผื่นแพ้สัมผัสและการระคายเคืองผิวหนัง อีกทั้งมีงานวิจัยที่แสดงว่าการทายาฆ่าเชื้อเพียงอย่างเดียวมีอุบัติการการติดเชื้อของแผลผ่าตัดไม่แตกต่างจากการฟอกร่วมกับการทายา หน่วยกุมารศัลยศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงศึกษาการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดบริเวณขาหนีบแบบไม่ฟอก โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงมีนาคม ๒๕๔๙ ในการผ่าตัด hermiotomy, hydrocelectomy, orchidopexy และ circumcision มีผู้ป่วยรวม ๑๖๑ ราย และแผลผ่าตัด ๑๗๓ แผล มีการติดตามดูแผลผ่าตัดที่ ๑, ๒ และ ๔ สัปดาห์ หลังผ่าตัด ผลการศึกษาพบว่าไม่มีการติดเชื้อของแผลผ่าตัด มีเพียงรายหนึ่งรายเป็น stitch granuloma ซึ่งพบในสัปดาห์ที่สามหลังผ่าตัด

บรรณานุกรม :
ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส . (2549). การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดบริเวณขาหนีบในเด็กแบบไม่ฟอก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส . 2549. "การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดบริเวณขาหนีบในเด็กแบบไม่ฟอก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส . "การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดบริเวณขาหนีบในเด็กแบบไม่ฟอก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549. Print.
ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส . การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดบริเวณขาหนีบในเด็กแบบไม่ฟอก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2549.