ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล
นักวิจัย : สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ , ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ , ภิญโญ มีชำนะ
คำค้น : เรือขุด , เหมืองแร่ในทะเล--ไทย , ดีบุก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9747774062 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลจากการทำงานของเรือขุดแร่ดีบุกนอกชายฝั่งทะเลในเขตท้องที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ได้ถูกรวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเรือขุดแร่แบบต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเรือขุดแร่ดีบุกที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานภายในประเทศ จากการศึกษาพบว่า เรือขุดแร่แบบ Bucket Dredge ใช้จำนวนแรงม้าของเครื่องยนต์ติดตั้งบนเรือขุดน้อยกว่าแบบของเรือขุดแบบ Suction Cutter ถึง 3 เท่า และขนาดของลำตัวเรือขุดมีส่วนสัมพันธ์กับขนาดของเรือขุดแร่แบบต่าง ๆ เห็นได้ชัดเจน นอกจากนั้น พื้นที่ผิวจิ๊กต่ออัตราแร่ป้อน (ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) พบว่า เป็นแนวทางที่ใช้ในการพิจารณาจำนวนจิ๊กชุดที่ 1 บนเรือขุดได้ การทำงานของเรือขุดนั้น ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพรวมเพียง 70% ของที่ออกแบบว้า และเรือขุดแร่แบบบักเก็ตจะขุดดินทรายได้ 80-160 ลูกบาศก์เมตร/แรงม้า/เดือน และเรือขุดดัดแปลง (Modified Suction Cutter Dredge) ขุดดินทรายได้ 55-70 ลูกบาศก์เมตร/แรงม้า/เดือน และเรือดัน (Suction Boat) ขุดดินทรายได้ 7-15 ลูกบาศก์เมตร/แรงม้า/เดือน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเรือขุดเฉลี่ยประมาณ 15-27 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยที่เรือขุดดัดแปลงมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10-16 บาท/ลูกบาศก์เมตร เรือดันมีค่าใช้จ่ายประมาณ 22-30 บาท/ลูกบาศก์เมตร ในรายงานได้มีการพิจารณาแนวทางการออกแบบเรือขุดแร่ดีบุกในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ขนาดของลำตัวเรือขุด ระบบเครื่องยนต์ต้นกำลัง การวางเครื่องจักร การเลือกประเภทของเรือขุดแร่ อุปกรณ์ควบคุมการขุดแร่ ระบบการลดแรงกระแทกและการแต่งแร่บนเรือขุด

บรรณานุกรม :
สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ , ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ , ภิญโญ มีชำนะ . (2532). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ , ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ , ภิญโญ มีชำนะ . 2532. "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ , ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ , ภิญโญ มีชำนะ . "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ , ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ , ภิญโญ มีชำนะ . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.