ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สง่า ตั้งชวาล
คำค้น : การระเบิด , การสั่นสะเทือน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2242
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบระเบิดหินที่มีการตัดเนินเขาแบบขั้นบันไดได้มีการทบทวน จากนั้นนำข้อเด่นของผลงานที่นำเสนอมาประยุกต์กับงานภาคสนามของประเทศไทย แบบจำลองผังระเบิดหินรวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ออกแบบโครงการนี้ค้นคว้ามี 2 แบบ ทั้งสองแนวทางถูกออกแบบโดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้มีการใช้วัตถุระเบิดให้เหมาะสมกับชนิดหิน และรูปแบบเชิงเรขาคณิตของหน้าเหมืองหิน ทั้งนี้มีเป้าหมายให้ความเชื่อถือได้ของงานระเบิดหินอยู่ในระดับสูง หินที่แตกหักจากการระเบิดมีขนาดที่ดี และมีการควบคุมผลกระทบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงสถิติของข้อมูลดิบผลตรวจวัดในการปฏิบัติงานจริงภาคสนาม โดยวิธีถดถอยเชิงเส้นกับวิธีหาค่าความน่าจะเป็นเพื่อหาระดับขั้นของเกณฑ์ความเสียหาย มีค่าตัวเลขผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรของงานระเบิดหินที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การปฏิบัติงานระเบิดหินในประเทศมีความเสี่ยงต่ำที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

บรรณานุกรม :
สง่า ตั้งชวาล . (2543). ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . 2543. "ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . "ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สง่า ตั้งชวาล . ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.