ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ทักษิณ เทพชาตรี
คำค้น : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมโครงสร้าง , อาคาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2234
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่นำเอาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat Plate วิธีการวิเคราะห์ได้อาศัยหลักการของวิธี Equivalent Frame ผนวกเข้ากับวิธีการคำนวณด้วยวิธี Two-cycle Moment Distribution โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นโดยวิธีการดังกล่าว จะช่วยให้วิศวกรโครงสร้างสามารถคำนวณหาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat Plate ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะทำการวิเคราะห์ด้วยมือ เป็นการประหยัดเวลาและสมองได้เป็นอย่างมาก โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยนี้ สามารถใช้ได้กับระบบพื้นที่มีปลายยื่นอิสระออกไปจากตัวอาคาร (cantilever) ทั้งสองข้าง นอกจากนี้น้ำหนักบรรทุกบนพื้นสามารถเป็นได้ทั้งชนิดที่กระทำสม่ำเสมอและกระทำเป็นจุด

บรรณานุกรม :
ทักษิณ เทพชาตรี . (2526). การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทักษิณ เทพชาตรี . 2526. "การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทักษิณ เทพชาตรี . "การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ทักษิณ เทพชาตรี . การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.