ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทย
นักวิจัย : สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
คำค้น : การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์) , ภาษาไทย--ตัวอักษร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2212
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค้นคว้า ออกแบบและพัฒนาระบบการรู้จำสำหรับตัวอักษรเขียนภาษาไทย โดยประกอบด้วยเนื้อหาของ การสร้างฐานข้อมูลลายมือเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 5 หมื่นกว่าตัวอักษร การพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและการประมวลผลเบื้องต้นของภาพตัวอักษรเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการรู้จำ และการออกแบบระบบรู้จำ และการออกแบบระบบรู้จำตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทยโดยอาศัยวิธีการบ่งถึงความแตกต่างของตัวอักษรภาษาไทยจากคุณลักษณะของ จำนวนหัวตำแหน่งของหัว และจำนวนจุดของการเปลี่ยนจากจุดขาวไปเป็นจุดดำ ผลที่ได้คือแนวทางการออกแบบระบบรู้จำเบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาระบบรู้จำที่มีประสิทธิภาพต่อไป

บรรณานุกรม :
สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ . (2541). การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ . 2541. "การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ . "การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ . การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.