ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
นักวิจัย : วิทยา ยงเจริญ , ฉัตรชัย หงษ์อุเทน
คำค้น : เชื้อเพลิงไฮโดรเจน , รถยนต์ไฮโดรเจน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กุลธร ศิลปบรรเลง , ดำรงศักดิ์ มะลิลา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เสนอคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประยุกต์มีวัตถุประสงค์ เพื่อดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ โดยเน้นด้านความปลอดภัยของการใช้ถังบรรจุเชื้อเพลิงไฮโดรเจน จากการศึกษาถึงวิธีการจัดเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนพบว่าการเก็บในรูปเมทัลไฮไดรด์ชนิดอุณหภูมิใช้งานต่ำมีความปลอดภัยสูงจึงได้เลือกใช้ถังเมทัลไฮไดรด์ ในงานวิจัยนี้ การทดสอบสมรรถนะของถังจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนโดยในขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบคุณสมบัติในการอัดบรรจุและการจ่ายของถังเพื่อใช้ในการวางระบบเชื้อเพลิงและระบบน้ำหล่อเย็นของถัง ในขั้นตอนที่สองจะเป็นการทดสอบสมรรถนะของถังเมทัลไฮไดรด์ขณะใช้กับรถไฮโดรเจน ผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าถังเมทัลไฮไดรด์ สามารถใช้กับรถไฮโดรเจนได้เป็นอย่างดี สามารถจ่ายเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องยนต์ได้เมื่อเริ่มออกตัวในขณะที่เครื่องยนต์และน้ำหล่อเย็นมีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้องและขณะวิ่งที่ภาระต่างๆ เนื่องจากน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้น การจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจึงเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง การบรรจุเชื้อเพลิงใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยอมรับได้ ถังเมทัลไฮไดรด์จะมีขนาดเล็กกว่าถังแบบความดันสูงแต่มีน้ำหนักจะใกล้เคียงกัน

บรรณานุกรม :
วิทยา ยงเจริญ , ฉัตรชัย หงษ์อุเทน . (2546). การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทยา ยงเจริญ , ฉัตรชัย หงษ์อุเทน . 2546. "การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทยา ยงเจริญ , ฉัตรชัย หงษ์อุเทน . "การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วิทยา ยงเจริญ , ฉัตรชัย หงษ์อุเทน . การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.