ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยา
นักวิจัย : มิตร ปทีปวณิช , สุวรรณา เหลืองชลธาร , ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ , ชำนาญ ภัตรพานิช , ชนกพรห์ม สุคนธ์พันธ์
คำค้น : ยา , กรดน้ำดี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชเคมี , มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาเภสัชเคมี
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การละลายของตัวยาทีอยู่ในของผสมทางกายภาพของตัวยากับกรดโคลิกที่ได้อัดเป็นเม็ดยารูปแบบ ถูกควบคุมด้วยองค์ประกอบที่อยู่บนพื้นผิวหน้าของยาเม็ดนั้น ส่วนการละลายของตัวยาที่อยู่ในสารผสมอสัณฐานในลักษณะกลาส ที่เกิดจากตัวยากับกรดโคลิก ตามข้อมูลทางอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี แสดงว่า พันธัของส่วนที่ขอบน้ำระหว่างกรดโคลิกกับกรดโคลิก และระหว่าง กรดโคลิกกับตัวยา จะทำให้ตัวยาถูกปลดปล่อยออกมาโดยระบบแมทริกซ์ ซึ่งทำให้อัตราการละลายของยาในพีเอช 1.30 และพีเอช 7.60 นั้นลดลง

บรรณานุกรม :
มิตร ปทีปวณิช , สุวรรณา เหลืองชลธาร , ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ , ชำนาญ ภัตรพานิช , ชนกพรห์ม สุคนธ์พันธ์ . (2541). ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มิตร ปทีปวณิช , สุวรรณา เหลืองชลธาร , ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ , ชำนาญ ภัตรพานิช , ชนกพรห์ม สุคนธ์พันธ์ . 2541. "ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มิตร ปทีปวณิช , สุวรรณา เหลืองชลธาร , ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ , ชำนาญ ภัตรพานิช , ชนกพรห์ม สุคนธ์พันธ์ . "ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
มิตร ปทีปวณิช , สุวรรณา เหลืองชลธาร , ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ , ชำนาญ ภัตรพานิช , ชนกพรห์ม สุคนธ์พันธ์ . ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.