ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการรวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) : ศึกษากรณีสำนักงานใหญ่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการรวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) : ศึกษากรณีสำนักงานใหญ่
นักวิจัย : จิราวรรณ สุขเวช , จารุวรรณ บุญญบาล , สุโศภิษฐ์ ไวศยกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราวรรณ สุขเวช , จารุวรรณ บุญญบาล , สุโศภิษฐ์ ไวศยกุล . (2548). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการรวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) : ศึกษากรณีสำนักงานใหญ่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จิราวรรณ สุขเวช , จารุวรรณ บุญญบาล , สุโศภิษฐ์ ไวศยกุล . 2548. "ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการรวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) : ศึกษากรณีสำนักงานใหญ่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จิราวรรณ สุขเวช , จารุวรรณ บุญญบาล , สุโศภิษฐ์ ไวศยกุล . "ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการรวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) : ศึกษากรณีสำนักงานใหญ่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548. Print.
จิราวรรณ สุขเวช , จารุวรรณ บุญญบาล , สุโศภิษฐ์ ไวศยกุล . ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการรวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) : ศึกษากรณีสำนักงานใหญ่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2548.