ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเปลือกไข่ไก่

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเปลือกไข่ไก่ , Preparation of chicken eggshell-polymer composites
นักวิจัย : วิมลลักษณ์, สุตะพันธ์ , ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์ , นิธินาถ, ศุภกาญจน์
คำค้น : เปลือกไข่ไก่ , วัสดุพอลิเมอร์
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT710-50-36-78
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
วิมลลักษณ์, สุตะพันธ์ , ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์ , นิธินาถ, ศุภกาญจน์ . (2554). รายงานการวิจัยการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเปลือกไข่ไก่.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วิมลลักษณ์, สุตะพันธ์ , ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์ , นิธินาถ, ศุภกาญจน์ . 2554. "รายงานการวิจัยการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเปลือกไข่ไก่".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วิมลลักษณ์, สุตะพันธ์ , ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์ , นิธินาถ, ศุภกาญจน์ . "รายงานการวิจัยการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเปลือกไข่ไก่."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554. Print.
วิมลลักษณ์, สุตะพันธ์ , ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์ , นิธินาถ, ศุภกาญจน์ . รายงานการวิจัยการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเปลือกไข่ไก่. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2554.