ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน glycosyl hydrolases ในจีโนมของข้าวขาวดอกมะลิและข้าวญี่ปุ่น

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน glycosyl hydrolases ในจีโนมของข้าวขาวดอกมะลิและข้าวญี่ปุ่น , Search for new glycosyl hydrolases and theirs expression in KDML rice and Japonica rice
นักวิจัย : มารินา, เกตุทัต-คาร์นส์ , รจนา, โอภาสศิริ , เจมส์, เกตุทัต-คาร์นส์
คำค้น : ข้าวขาวดอกมะลิ , ข้าวญี่ปุ่น , ยีน
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT3-304-48-36-30
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
มารินา, เกตุทัต-คาร์นส์ , รจนา, โอภาสศิริ , เจมส์, เกตุทัต-คาร์นส์ . (2554). รายงานการวิจัยการค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน glycosyl hydrolases ในจีโนมของข้าวขาวดอกมะลิและข้าวญี่ปุ่น.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
มารินา, เกตุทัต-คาร์นส์ , รจนา, โอภาสศิริ , เจมส์, เกตุทัต-คาร์นส์ . 2554. "รายงานการวิจัยการค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน glycosyl hydrolases ในจีโนมของข้าวขาวดอกมะลิและข้าวญี่ปุ่น".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
มารินา, เกตุทัต-คาร์นส์ , รจนา, โอภาสศิริ , เจมส์, เกตุทัต-คาร์นส์ . "รายงานการวิจัยการค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน glycosyl hydrolases ในจีโนมของข้าวขาวดอกมะลิและข้าวญี่ปุ่น."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554. Print.
มารินา, เกตุทัต-คาร์นส์ , รจนา, โอภาสศิริ , เจมส์, เกตุทัต-คาร์นส์ . รายงานการวิจัยการค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน glycosyl hydrolases ในจีโนมของข้าวขาวดอกมะลิและข้าวญี่ปุ่น. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2554.