ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง , The assessment of raw material and the energy production from cassava stock technology
นักวิจัย : ปิยะ, กิตติภาดากุล , ธราวุธ, บุญน้อม , คงเดช, พะสีนาม , กงจักร, ลมวิชัย , นิวัฒน์, คงกะพี้ , กฤษกร, รับสมบัติ , กิตติยาภรณ์, รองเมือง , นัยวัฒน์, สุขทั่ง , วิเชียร, ดวงสีเสน , ศรัลย์, ปานศรีพงษ์ , ปภัส, ชนะโรค , พจนาลัย, ชาวห้วยหมาก , ธนธัช, มุขขันธ์ , สาวิตรี, คำหอม , สุภัทร, หนูแย้ม , พินิจ, จิรัคคกุล , ทิพย์สุภินทร์, หินชุย , ณัฐพงษ์, ประภาการ , พรรษา, ลิบลับ , วีรชัย, อาจหาญ
คำค้น : พลังงานจากมันสำปะหลัง , พลังงานจากพืช , มันสำปะหลัง
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3467
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT7-703-48-12-74
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :