ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ , Production and utilization of bacteriocins and lactic acid bacteria for meat products
นักวิจัย : กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุพิชญา, จันทะชุม
คำค้น : ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ , แลคติกแอซิด , แบคทีเรีย , แบคทีริโอซิน , จุลินทรีย์ในอาหาร
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT 3-305-45-24-18
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุพิชญา, จันทะชุม . (2553). รายงานการวิจัยการผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุพิชญา, จันทะชุม . 2553. "รายงานการวิจัยการผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุพิชญา, จันทะชุม . "รายงานการวิจัยการผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553. Print.
กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุพิชญา, จันทะชุม . รายงานการวิจัยการผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2553.