ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาที่ใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลท์เป็นวัสดุปอซโซลานและมวลรวมละเอียด

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาที่ใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลท์เป็นวัสดุปอซโซลานและมวลรวมละเอียด , A preliminary study on properties of structural lightweight concrete using diatomite and perlite as pozzolan and fine aggregate
นักวิจัย : เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ , ธีรวัฒน์ สินศิริ , ปริญญา จินดาประเสริฐ
คำค้น : คอนกรีตมวลเบา , ไดอะตอมไมท์ , เพอร์ไลท์ , วัสดุปอซโซลาน
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธากับยุคโลกาภิวัฒน์" 13-15 พฤษภาคม 2552 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เล่ม 5 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2999
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ , ธีรวัฒน์ สินศิริ , ปริญญา จินดาประเสริฐ . (2552). การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาที่ใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลท์เป็นวัสดุปอซโซลานและมวลรวมละเอียด.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ , ธีรวัฒน์ สินศิริ , ปริญญา จินดาประเสริฐ . 2552. "การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาที่ใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลท์เป็นวัสดุปอซโซลานและมวลรวมละเอียด".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ , ธีรวัฒน์ สินศิริ , ปริญญา จินดาประเสริฐ . "การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาที่ใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลท์เป็นวัสดุปอซโซลานและมวลรวมละเอียด."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552. Print.
เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ , ธีรวัฒน์ สินศิริ , ปริญญา จินดาประเสริฐ . การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาที่ใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลท์เป็นวัสดุปอซโซลานและมวลรวมละเอียด. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2552.