ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด , Process Development of Fishball and Sausage from Freshwater Fish
นักวิจัย : จิรวัฒน์, ยงสวัสดิกุล , กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุเวทย์, นิงสานนท์ , หนึ่ง, เตียอำรุง
คำค้น : ลูกชิ้น , ไส้กรอก , ปลาน้ำจืด
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2765
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : BT-B-06-FG-19-45-03
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม จาก ศูนย์พันธ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์, ยงสวัสดิกุล , กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุเวทย์, นิงสานนท์ , หนึ่ง, เตียอำรุง . (2547). รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จิรวัฒน์, ยงสวัสดิกุล , กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุเวทย์, นิงสานนท์ , หนึ่ง, เตียอำรุง . 2547. "รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จิรวัฒน์, ยงสวัสดิกุล , กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุเวทย์, นิงสานนท์ , หนึ่ง, เตียอำรุง . "รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2547. Print.
จิรวัฒน์, ยงสวัสดิกุล , กนกอร, อินทราพิเชฐ , สุเวทย์, นิงสานนท์ , หนึ่ง, เตียอำรุง . รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2547.