ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโปรแกรมเชิงวัตถุ
นักวิจัย : สมพันธุ์, ชาญศิลป์
คำค้น : การโปรแกรมเชิงวัตถุ
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Science and Technology) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2537) : หน้า 39-53 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/1914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . (2537). การโปรแกรมเชิงวัตถุ.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . 2537. "การโปรแกรมเชิงวัตถุ".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . "การโปรแกรมเชิงวัตถุ."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2537. Print.
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . การโปรแกรมเชิงวัตถุ. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2537.