ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Membrane Technology

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Membrane Technology , Agro-Industry Ph.D. Consortium Seminar Memrane Technology
นักวิจัย : สุเวทย์, นิงสานนท์
คำค้น : การสัมมนาวิชาการ , Membrane Technology
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : SUTL: มทส สวทก.อ65 ส77ส6 2547 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/1794
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน

บรรณานุกรม :
สุเวทย์, นิงสานนท์ . (2547). โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Membrane Technology.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุเวทย์, นิงสานนท์ . 2547. "โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Membrane Technology".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุเวทย์, นิงสานนท์ . "โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Membrane Technology."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2547. Print.
สุเวทย์, นิงสานนท์ . โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Membrane Technology. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2547.