ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว , Evaluation of Milk Quality Determination Using Rapid Methods.
นักวิจัย : สุเวทย์, นิงสานนท์
คำค้น : Implementation
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : มทส สวทก.อ65 ส77ป4 2546 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/1377
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลงานวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
สุเวทย์, นิงสานนท์ . (2546). การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุเวทย์, นิงสานนท์ . 2546. "การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุเวทย์, นิงสานนท์ . "การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2546. Print.
สุเวทย์, นิงสานนท์ . การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2546.