ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สื่อมวลชน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , การละเล่น , ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุมพล รอดคำดี . (2527). การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุมพล รอดคำดี . 2527. "การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุมพล รอดคำดี . "การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
จุมพล รอดคำดี . การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.