ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ส่วนประกอบกราฟสำหรับสร้างแฟ้มข้อมูลเอสวีจี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ส่วนประกอบกราฟสำหรับสร้างแฟ้มข้อมูลเอสวีจี
นักวิจัย : วิมลศรี หอมหวล, 2517-
คำค้น : กราฟ , ซอฟต์แวร์--การพัฒนา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ , ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741768338 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1704
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การแสดงสารสนเทศในรูปแบบของกราฟช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการแสดงกราฟในรูปแบบเอสวีจีซึ่งจะสามารถแสดงผลบนเว็บได้ดี เพราะขนาดของแฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะมีขนาดเล็กทำให้การแสดงผลทำได้อย่างรวดเร็ว ความคมชัดสูง และสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของรูปได้ตามต้องการ และเนื่องด้วยคุณสมบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบส่วนประกอบซึ่งทำให้ส่วนที่ได้รับการพัฒนานั้นๆสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังมีความถูกต้องน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นสูง งานวิจัยได้ทำการออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบกราฟสำหรับสร้างแฟ้มข้อมูลเอสวีจี โดยนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไมโครซอฟต์เอสีคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ และให้ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงผลเป็นกราฟได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ กราฟแท่ง กราฟเส้น และกราฟวงกลม เนื่องด้วยมีการออกแบบและพัฒนาในแบบส่วนประกอบ ทำให้ส่วนประกอบกราฟนี้มีคุณสมบัติในการนำกลับมาใช้ใหม่ จากการทดสอบการใช้งานผ่านภาษาซีชาร์ป และ ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต พบว่า ส่วนประกอบกราฟสามารถทำงานได้ถูกต้องและสามารถสร้างกราฟได้ตามที่ต้องการ

บรรณานุกรม :
วิมลศรี หอมหวล, 2517- . (2547). ส่วนประกอบกราฟสำหรับสร้างแฟ้มข้อมูลเอสวีจี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลศรี หอมหวล, 2517- . 2547. "ส่วนประกอบกราฟสำหรับสร้างแฟ้มข้อมูลเอสวีจี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลศรี หอมหวล, 2517- . "ส่วนประกอบกราฟสำหรับสร้างแฟ้มข้อมูลเอสวีจี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิมลศรี หอมหวล, 2517- . ส่วนประกอบกราฟสำหรับสร้างแฟ้มข้อมูลเอสวีจี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.