ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิด
นักวิจัย : ปฏิญญา จันฤาชัย, 2522-
คำค้น : ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ , เว็บเซอร์วิส , ซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745319988 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ถูกพัฒนาและใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยส่วนใหญ่จะมีจุดอ่อนอยู่ในตัวของซอฟต์แวร์เอง จากจุดอ่อนของซอฟต์แวร์ที่มีอยู่นี้ ผู้บุกรุกหรือแฮกเกอร์สามารถนำมาใช้เป็นช่องทางในการเข้าไปก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงข้อมูล ทำให้ข้อมูลสูญหาย ฝังตัวเองหรือแพร่ขยายตัวเองเพื่อก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาในการทำงาน รวมถึงสามารถสร้างความเสียหายแก่ระบบเครือข่ายเป็นต้น จากปัญหาจุดอ่อนของซอฟต์แวร์ที่กล่าวมา จึงมีการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิด โดยได้นำเอาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและไมโครซอฟท์ดอทเน็ตมาพัฒนาเครื่องมือนี้ โดยเครื่องมือนี้สามารถสแกนรายการซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะเก็บข้อมูลที่สำคัญของซอฟต์แวร์คือ ชื่อและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นทำการส่งข้อมูลที่ได้ผ่านระบบเครือข่ายทางเว็บเซอร์วิส เพื่อให้เครื่องศูนย์กลางนำข้อมูลนี้ไปค้นหาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิดว่ารายการซอตฟ์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการตรวจสอบนั้น มีจุดอ่อนรายการใดบ้าง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบรายการสรุปจุดอ่อนของแต่ละเครื่อง ทำการตรวจสอบรายการ ค้นหาจุดอ่อนของซอฟต์แวร์และป้องกัน แก้ไขจุดอ่อนที่จะเกิดขึ้นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้ เครื่องมือที่พัฒนานี้จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ สามารถดำเนินการตรวจสอบป้องกันและจัดการกับซอฟต์แวร์ในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

บรรณานุกรม :
ปฏิญญา จันฤาชัย, 2522- . (2547). เครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฏิญญา จันฤาชัย, 2522- . 2547. "เครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฏิญญา จันฤาชัย, 2522- . "เครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ปฏิญญา จันฤาชัย, 2522- . เครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.