ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเมล็ดและปริมาณแป้งแข็งภายในเมล็ดต่อคุณภาพของข้าวโพดคั่ว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเมล็ดและปริมาณแป้งแข็งภายในเมล็ดต่อคุณภาพของข้าวโพดคั่ว
นักวิจัย : สำราญ ศรีชมพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546000320
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเมล็ดและเปอร์เซ็นต์แป้งแข็ง หรือเปอร์เซ็นต์อมิโลสภายในเมล็ดต่อคุณภาพของข้าวโพดคั่ว โดยใช้ข้าวโพดคั่วจำนวน 11 สายพันธุ์ คือrice popcorn composite, pearl popcorn composite, fanshape popcorn composite,PB1, RIT1, VIP 02, VIP 03, OOPC 037, พันธุ์พื้นเมืองจากตลาดปากช่อง, ข้าวโพดคั่วตราแม็กกาแรต และข้าวโพดคั่วตรา crown premium ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤศจิกายน2544 ที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ พบว่า ขนาดเมล็ดซึ่งวัดโดยจำนวนเมล็ดต่อน้ำหนักเมล็ด 10 กรัม มีความสัมพันธ์ด้านลบกับความหนาของเปลือกเมล็ด และเปอร์เซ็นต์การคั่วแตก และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อคั่วแตก เปอร์เซ็นต์แป้งแข็งหรือเปอร์เซ็นต์อมิโลสไม่มีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์การคั่วแตกและปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อคั่วแตกและเปอร์เซ็นต์การขยายตัวของเมล็ดเมื่อคั่วแตก แต่มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับความกรอบและการละลายในปากเมื่อเคี้ยว

บรรณานุกรม :
สำราญ ศรีชมพร . (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเมล็ดและปริมาณแป้งแข็งภายในเมล็ดต่อคุณภาพของข้าวโพดคั่ว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สำราญ ศรีชมพร . 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเมล็ดและปริมาณแป้งแข็งภายในเมล็ดต่อคุณภาพของข้าวโพดคั่ว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สำราญ ศรีชมพร . "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเมล็ดและปริมาณแป้งแข็งภายในเมล็ดต่อคุณภาพของข้าวโพดคั่ว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
สำราญ ศรีชมพร . ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเมล็ดและปริมาณแป้งแข็งภายในเมล็ดต่อคุณภาพของข้าวโพดคั่ว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.