ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของแบบทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของแบบทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=60220
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของ แบบทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของแบบทดสอบที่พัฒนามาจาก สถิติเราว์สคอร์ที่เสนอโดยเค วี มาร์เดียและ เจ ที เค็นท์ (T, 1991) แบบทดสอบที่พัฒนามาจากสถิติชาร์ปิโรวิลค์ ที่เสนอ โดยโกวินด์ เอส มัดโฮลก้า, ดีโอ คูมาร์ ศรีวาสทาวา และ ซี โทมัส ลิน (W(,F), 1995) และแบบทดสอบที่เสนอโดยชาร์ลส์ แอล ดันน์ (O, 1995) ในการทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร เมื่อทราบค่าและไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจง ในการ ศึกษาครั้งนี้จำลองข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปมินิแทบให้มีจำนวน ตัวแปรเท่ากับ 2 และ 3 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20, 30 และ 50 ระดับนัยสำคัญของการทดสอบเท่ากับ 0.05 และ 0.10 ทำซ้ำ 100 ครั้งในแต่ละสถานการณ์ จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า แบบทดสอบการแจกแจง ปกติหลายตัวแปรทั้ง 3 แบบทดสอบ ควบคุมความคลาดเคลื่อน ประเภทที่ 1 ได้ทั้งกรณีทราบค่าและไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ ของการแจกแจง ในกรณีไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจง แบบทดสอบ W(,F) ให้กำลังการทดสอบสูงสุดเมื่อขนาดตัวอย่าง เป็น 20 แบบทดสอบ T ให้กำลังการทดสอบสูงสุดเมื่อขนาด ตัวอย่างเป็น 30 และ 50 ในกรณีทราบค่าพารามิเตอร์ของการ แจกแจง แบบทดสอบ T ให้กำลังการทดสอบสูงสุดเมื่อขนาดตัวอย่าง เป็น 20 แบบทดสอบ 0 ให้กำลังการทดสอบสูงสุดเมื่อขนาดตัวอย่าง เป็น 30 และ 50

บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร . (2539). การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของแบบทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร . 2539. "การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของแบบทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร . "การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของแบบทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร . การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของแบบทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.