ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : สมศักดิ์ จึงศักดิ์สิทธ์
คำค้น : กระบวนการจัดการศึกษา , การจัดการศึกษา , โรงเรียนพระปริยัติธรรม , การศึกษาของสงฆ์ , EDUCATIONAL MANAGEMENT PROCESS , EDUCATIONAL MANAGEMENT , PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS , MONK EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=67213
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสมุทรสาคร (2) เปรียบเทียบความคิด เห็นของผู้บริหารและครูสอนพระปริยัติธรรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมจังหวัดสมุ

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ จึงศักดิ์สิทธ์ . (2544). กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ จึงศักดิ์สิทธ์ . 2544. "กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ จึงศักดิ์สิทธ์ . "กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
สมศักดิ์ จึงศักดิ์สิทธ์ . กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.