ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเครื่องอบแห้งปลาพลังแสงอาทิตย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเครื่องอบแห้งปลาพลังแสงอาทิตย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์
นักวิจัย : วันดี แก้วสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=57502
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ แบบ อก-1 จำนวน 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดต้นแบบ ขนาดขยาย 3 เท่า และขนาดขยาย 5 เท่า และขนาดขยาย 5 เท่า มีพื้นที่รับแสงอาทิตย์ เท่ากับ 3.1 9.3 และ 15.5 ตารางเมตร และพื้นที่สำหรับตากปลาเท่ากับ 2.0 6.0 และ 10.0 ตารางเมตร ตามลำดับ สร้างขึ้นเพื่อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ เครื่องอบแห้งขนาดต้นแบบ มีประสิทธิภาพเชิงความร้อน และอัตราการระเหยน้ำออกจากตัวปลาสูงกว่าขนาดขยาย 3 เท่า และ 5 เท่า ผลิตภัณฑ์ปลาแห้งที่ได้จากเครื่องอบแห้งขนาด ขยาย 3 เท่า มีคุณภาพดีกว่าที่ได้จากเครื่องอบแห้ง ขนาด ต้นแบบและขนาดขยาย 5 เท่า เครื่องอบแห้งขนาดขยาย 3 เท่า มีค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง ต่อหน่วยพลังงานต่ำที่สุด เครื่องอบแห้งขนาดขยาย 3 เท่า ถูกนำไปสาธิตให้แก่ ชาวประมงบ้านปากบาง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชาวประมง ยอมรับว่า เครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ตากปลาทูแขกได้ เร็วกว่า และผลิตภัณฑ์ปลาแห้งที่ได้มีความสะอาด และถูก สุขลักษณะมากกว่าตากกลางแดด

บรรณานุกรม :
วันดี แก้วสุวรรณ . (2534). การศึกษาเครื่องอบแห้งปลาพลังแสงอาทิตย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันดี แก้วสุวรรณ . 2534. "การศึกษาเครื่องอบแห้งปลาพลังแสงอาทิตย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันดี แก้วสุวรรณ . "การศึกษาเครื่องอบแห้งปลาพลังแสงอาทิตย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
วันดี แก้วสุวรรณ . การศึกษาเครื่องอบแห้งปลาพลังแสงอาทิตย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.