ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การไหลแบบหนืดแต่ไม่อัดตัว โดยระเบียบวิธีการแยกด้วยคุณลักษณะและเอลิเมนต์ที่ปรับขนาดได้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การไหลแบบหนืดแต่ไม่อัดตัว โดยระเบียบวิธีการแยกด้วยคุณลักษณะและเอลิเมนต์ที่ปรับขนาดได้
นักวิจัย : พัชรี ธีระเอก
คำค้น : พลศาสตร์ของไหล , ไฟไนต์เอลิเมนต์ , ไฟไนต์เอลิเมนต์--การประเมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราโมทย์ เดชะอำไพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316962 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1549
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

นำเสนอการวิเคราะห์ปัญหาการไหลแบบหนืด แต่ไม่มีการอัดตัวภายใต้สถานะอยู่ตัวในสองมิติ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยใช้วิธีการแยกด้วยคุณลักษณะ สมการไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาการไหลได้ถูกประดิษฐ์ขึ้น จากระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยที่สอดคล้องกับ กฎการอนุรักษ์มวลและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม ในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลใช้ฟังก์ชันการประมาณภายในแบบเชิงเส้น กับเอลิเมนต์สามเหลี่ยมแบบสามจุดต่อเพื่อหาผลลัพธ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกันได้ถูกประดิษฐ์ขึ้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับปัญหาอย่างง่าย ที่มีผลเฉลยแม่นตรงและปัญหาที่มีผู้หาผลลัพธ์ไว้แล้ว เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณกับมีความถูกต้องยิ่งขึ้น และลดเวลาที่ใช้ในการคำนวณลง จึงได้ประยุกต์เทคนิคการปรับขนาดเอลิเมนต์โดยอัตโนมัติ เข้ากับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เทคนิคดังกล่าวจะใช้เอลิเมนต์ขนาดเล็กในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์สูง และใช้เอลิเมนต์ขนาดใหญ่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ต่ำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาการไหลที่มีรูปร่างซับซ้อน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการประยุกต์ เทคนิคการปรับขนาดเอลิเมนต์โดยอัตโนมัติ เข้ากับระเบียบวิธีไฟไนต์อลิเมนต์ที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

บรรณานุกรม :
พัชรี ธีระเอก . (2547). การวิเคราะห์การไหลแบบหนืดแต่ไม่อัดตัว โดยระเบียบวิธีการแยกด้วยคุณลักษณะและเอลิเมนต์ที่ปรับขนาดได้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี ธีระเอก . 2547. "การวิเคราะห์การไหลแบบหนืดแต่ไม่อัดตัว โดยระเบียบวิธีการแยกด้วยคุณลักษณะและเอลิเมนต์ที่ปรับขนาดได้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี ธีระเอก . "การวิเคราะห์การไหลแบบหนืดแต่ไม่อัดตัว โดยระเบียบวิธีการแยกด้วยคุณลักษณะและเอลิเมนต์ที่ปรับขนาดได้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พัชรี ธีระเอก . การวิเคราะห์การไหลแบบหนืดแต่ไม่อัดตัว โดยระเบียบวิธีการแยกด้วยคุณลักษณะและเอลิเมนต์ที่ปรับขนาดได้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.