ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิส
นักวิจัย : พิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน, 2524-
คำค้น : กริด (ระบบคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741770006 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ระบบจัดการกระแสงานสำหรับระบบกริดในปัจจุบันนั้นล้วนแต่ถูกสร้างบนพื้นฐาน เทคโนโลยีและระบบที่ต่างกันไป ทำให้ระบบเหล่านี้ไม่สามารถทำงานร่วมกัน รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการก็มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนั้นยังไม่มีข้อกำหนดการจัดการกระแสงานที่เป็นมาตรฐานในระบบกริดเกิดขึ้นเลย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิดแนวคิดในการนำมาตรฐานการจัดการกระแสงานรูปแบบหนี่งของระบบกระจายที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน คือ บีเพล มาใช้ในการจัดการกระแสในระบบกริด โดยจะนำมาตรฐานบีเพลมาใช้ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างกริดเซอร์วิสต่างๆ ที่สร้างขึ้นภายใต้ข้อกำหนดโอจีเอสไอ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับสถาปัตยกรรมเชิงเซอร์วิสสำหรับระบบกริด แต่การนำบีเพลมาใช้กับกริดเซอร์วิสนั้นไม่สามารถทำได้โดยตรง เนื่องมาจากบีเพลไม่สามารถเรียกใช้งานกลไกและคุณสมบัติของกริดเซอร์วิสที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดโอจีเอสไอ รวมไปถึงการใช้งานกริดเซอร์วิสที่มีการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดจีเอสไอ วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอกรอบการประสานการทำงานร่วมกันของพีเพลสำหรับกริดเซอร์วิสซึ่งทำหน้าที่เป็นชั้นประสานการทำงานระหว่างกริดเซอร์วิสกับนีเพล โดยนำเสนอส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ เว็บเซอร์วิสผู้ช่วย เครื่องมือปรับปรุงดับบลิวเอสดีแอล และตัวแทนความปลอดภัย การใช้งานส่วนประกอบ ทั้ง 3 จะทำให้เราสามารถใช้บีเพลประสานการทำงานและเรียกใช้งานกลไกและคุณสมบัติของกริดเซอร์วิสทั้งที่มีและไม่มีการรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดบีเพลใดๆทั้งสิ้น วิทยานิพนธ์นี้ยังได้นำกรอบการประสานการทำงานที่สร้างขึ้น ไปใช้ในการสร้างกระบวนการบีเพลเพื่อเรียกใช้แกรมกริดเซอร์วิส ซึ่งเป็นกริดเซอร์วิสที่สร้างขึ้นโดยโกลบัสทูลคิทสำหรับการจัดการทรัพยากรกริด ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานทรัพยากรกริดต่างๆ ผ่านทางกระบวนการนีเพลได้โดยตรง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้งานทรัพยากรกริดได้อีทางหนึ่ง

บรรณานุกรม :
พิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน, 2524- . (2547). กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน, 2524- . 2547. "กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน, 2524- . "กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน, 2524- . กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.