ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับความละเอียดของโครงข่ายชนิดเอชสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับความละเอียดของโครงข่ายชนิดเอชสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
นักวิจัย : พงศธร สนธิประสาท, 2523-
คำค้น : ไฟไนต์เอลิเมนต์ , วิศวกรรมเทคนิคธรณี , การปรับความละเอียดของโครงข่าย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญชัย อุกฤษฏชน , ฐิรวัตร บุญญะฐี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316865 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1527
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบปรับความละเอียดของโครงข่ายสำหรับการวิเคราะห์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยการนำไปวิเคราะห์ปัญหา 3 มิติทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค ระบบปรับความละเอียดของโครงข่ายที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย การสร้างโครงข่ายเริ่มต้นของชิ้นส่วนเตตระฮีดรอนสี่จุดต่อแบบไร้โครงสร้าง การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ การประมาณค่าคลาดเคลื่อนในรูปหน่วยแรง การเลือกชิ้นส่วนที่ต้องทำการเพิ่มความละเอียด การเพิ่มความละเอียดของโครงข่ายโดยการแบ่งสองส่วน และการปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายโดยวิธีการปรับพิกัดจุดต่อแบบลาปลาซด้วยเงื่อนไขควบคุมและการสลับหน้าชิ้นส่วน การตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่พัฒนาขึ้นกระทำโดยการนำไปวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐาน 3 มิติได้แก่ ฐานรากแผ่แบบต่อเนื่องและแบบวงกลม ผลการตรวจสอบค่าการทรุดตัวของฐานรากรวมถึงหน่วยแรงแนวดิ่งและหน่วยแรงแนวนอนของปัญหาพบว่าการเพิ่มความละเอียดโครงข่ายช่วยปรับผลการวิเคราะห์ที่ได้ให้ใกล้เคียงกับผลเฉลยเชิงวิเคราะห์อย่างมาก นอกจากนั้นสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงขึ้นของเสาเข็มเดี่ยวและเสาเข็มกลุ่มในชั้นดินเนื้อเดียวระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยปรับปรุงผลการวิเคราะห์ให้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน โดยการทรุดตัวของหัวเสาเข็มสำหรับเสาเข็มเดี่ยวและเสาเข็มกลุ่มมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในระดับไม่เกิน 10% จากผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ ส่วนหน่วยแรงเฉือนที่ผิวเสาเข็มในกรณีเสาเข็มเดี่ยวแบบลอยมีค่าใกล้เคียงกับผลเฉลยเชิงวิเคราะห์มาก

บรรณานุกรม :
พงศธร สนธิประสาท, 2523- . (2547). การปรับความละเอียดของโครงข่ายชนิดเอชสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร สนธิประสาท, 2523- . 2547. "การปรับความละเอียดของโครงข่ายชนิดเอชสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร สนธิประสาท, 2523- . "การปรับความละเอียดของโครงข่ายชนิดเอชสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พงศธร สนธิประสาท, 2523- . การปรับความละเอียดของโครงข่ายชนิดเอชสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.