ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะวอลเลย์บอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะวอลเลย์บอล
นักวิจัย : ฉลอง ชาตรูประชีวิน
คำค้น : องค์ประกอบ , ทักษะทางกีฬา , วอลเลย์บอล , นักศึกษา , Sport skills , Volleyball , Students
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาองค์ประกอบทักษะ วอลเลย์บอลและรายการทดสอบที่วัดองค์ประกอบทักษะวอลเลย์บอล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาชายชั้นปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย รายการทดสอบทักษะวอลเลย์บอล 21 รายการ พบว่า องค์ประกอบ ด้านความแม่นยำประกอบด้วยรายการทดสอบที่เรียงตามลำดับ ความสำคัญของรายการทดสอล โดยพิจารณาจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบ ของรายการทดสอบในแต่ละองค์ประกอบจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ำสุด ได้แก่ รายการทดสอบการเซ็ทของเอ.เอ.เอช.พี อี.อาร์ การเสริฟของรัส เซลและแลนจ์ การเสริฟของนิวรณ์ งามขำ การดิ๊กหรือการเซ็ทของ คันนิงแฮมและการ์ริสัน การเซ็ทของรัสเซลและแลนจ์ การเซ็ทของ ลิบาและสตาร์ฟ การเสริฟของแพททรี การเสริฟของทรงศักดิ์ เจริญพงศ์ องค์ประกอบด้านความสูงประกอบด้วยรายการทดสอบที่เรียงตามลำดับ ความสำคัญของรายการทดสอบ โดยการพิจารณาค่าน้ำหนังองค์ประกอบ ของรายการทดสอบในแต่ละองค์ประกอบจากค่าสูงสุดถึงต่ำสุด ได้แก่ รายการทดสอบการเสริฟของเอ.เอ.เอช.พี.อี.อาร์ การเซ็ทของ เฮลแมน การดิ๊กของเฮลแมน การดิ๊กของเอ.เอ.เอช.พี.อี.อาร์ การเซ็ทของทรงศักดิ์ เจริญพงศ์ การดิ๊กหรือการเซ็ทของเอ.เอ.เอช. พี.อาร์ การตบของเฮลแมน องค์ประกอบด้านการตบประกอบด้วย รายการทดสอบที่เรียงตามลำดับความสำคัญของรายการทดสอบ โดยการพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบของรายการทดสอบ ในแต่ละองค์ประกอบจากค่าสูงสุดถึงต่ำสุด ได้แก่ รายการทดสอบ การตบของทรงศักดิ์ เจริญพงศ์ การตบของนิวรณ์ งามขำ ทักษะรวมของผาณิต บิลมาศ องค์ประกอบด้านความเร็วในการดิ๊ก ประกอบด้วยรายการทดสอบที่เรียงตามลำดับความสำคัญของรายการทดสอบ โดยการพิจารณาจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบของ รายการทดสอบในแต่ละ องค์ประกอบจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ำสุด ได้แก่ รายการทดสอบการดิ๊ก ของทรงศักดิ์ เจริญพงศ์ การดิ๊กของแบรดดี้ การดิ๊กของเซมเบอร์เลน

บรรณานุกรม :
ฉลอง ชาตรูประชีวิน . (2533). การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะวอลเลย์บอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉลอง ชาตรูประชีวิน . 2533. "การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะวอลเลย์บอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉลอง ชาตรูประชีวิน . "การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะวอลเลย์บอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
ฉลอง ชาตรูประชีวิน . การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะวอลเลย์บอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.