ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทยโดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทยโดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก
นักวิจัย : สมนึก สินธุปวน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1222546000032
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยในวิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้การโปรแกรมเชิงเจนเนติกในการตัดคำและทำการวิเคราะห์กระจายคำในประโยคตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย หลักการของการใช้โปรแกรมเชิงเจนเนติกในการวิเคราะห์กระจายคำคือ การสร้างประชากรต้นไม้วิเคราะห์กระจายคำที่เป็นไปได้ของประโยคแล้วทำการพัฒนาประชากรเหล่านี้โดยการข้ามพันธุ์ การกลายพันธุ์ และการคัดลอกพันธุ์ เพื่อให้ได้ประชากรต้นไม้การวิเคราะห์กระจายคำที่มีการตัดคำที่ถูกต้องตามพจนานุกรมและมีโครงสร้างสอดคล้องต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทยจนได้ต้นไม้การวิเคราะห์กระจายคำที่ดีที่สุด ผลการทดลองการใช้โปรแกรมเชิงเจนนิติกในการสร้างต้นไม้การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคพบว่าสามารถสร้างโครงสร้างต้นไม้การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคได้ถูกต้อง100% ทั้งในด้านการตัดคำและโครงสร้างต้นไม้ที่สอดคล้องกับหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย อย่างไรก็ตามการใช้การโปรแกรมเชิงเจนเนติกในการวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทยยังต้องมีการปรับปรุงต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านเวลาของการทำงานของโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
สมนึก สินธุปวน . (2546). การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทยโดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมนึก สินธุปวน . 2546. "การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทยโดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมนึก สินธุปวน . "การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทยโดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
สมนึก สินธุปวน . การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทยโดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.