ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการเป็นหมัน เนื่องจากขาดธาตุโบรอนในข้าวบาร์เลย์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการเป็นหมัน เนื่องจากขาดธาตุโบรอนในข้าวบาร์เลย์
นักวิจัย : ศันสนีย์ จำจด
คำค้น : Barley , boron , genotypic variation , Hordeum vulgare , ข้าวบาร์เลย์ , ความแปรปรวนทางพันธุกรรม , ธาตุโบรอน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080074 , http://research.trf.or.th/node/541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์โครงการเพื่อบ่งชี้และประเมินความแตกต่างทางพันธุกรรมในลักษณะการเป็น หมันเนื่องจากขาดธาตุโบรอน โดยมีขอบเขตการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะการตอบสนองของพันธุ กรรมข้าวบาร์เลย์ต่อระดับธาตุโบรอนในสภาพ sand culture และแปลงทดลอง ประเมินขอบเขต ของความหลากหลายทางพันธุกรรมในการตอบสนองต่อการขาดธาตุดังกล่าว คัดเลือกสายพันธุ์ที่มี ประสิทธิภาพการใช้ธาตุโบรอนแตกต่างกันมาศึกษาเปรียบเทียบและสร้างลูกผสมชั่วที่ 1 ในขั้นสุด ท้าย เปรียบเทียบความสามารถของลูกผสมชั่วที่ 1 และสายพันธุ์พ่อแม่เมื่อปลูกในสภาพโบรอน ระดับต่างๆ ผลที่ได้รับ : การขาดธาตุโบรอนทำให้การติดเมล็ดและจำนวนช่อดอกของข้าวบาร์เลย์ลด ลงและส่งผลให้ผลผลิตลดตามไปด้วย พบความแตกต่างทางพันธุกรรมในลักษณะประสิทธิภาพการ ใช้ธาตุโบรอนแต่ข้าวบาร์เลย์ส่วนใหญ่มักมีประสิทธิภาพการใช้ธาตุโบรอนต่ำ อย่างไรก็ตามพบข้าว บาร์เลย์จำนวน 2 สายพันธุ์แสดงประสิทธิภาพการใช้ธาตุโบรอนได้สูง และลักษณะประสิทธิภาพ การใช้ธาตุโบรอนสูงนี้ถูกควบคุมโดยพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้ สรุปสาระสำคัญของผลที่ได้จากการวิจัย : พบแหล่งของความแปรปรวนทางพันธุกรรม ในลักษณะประสิทธิภาพการใช้ธาตุโบรอนสูงในข้าวบาร์เลย์ สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาผลผลิตลดลง เนื่องจากการเป็นหมันเมื่อปลูกในสภาพธาตุโบรอนต่ำๆ ได้โดยการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เพื่อ ประสิทธิภาพการใช้ธาตุโบรอน สายพันธุ์ BRB 9604 และ BRB 9624 สามารถใช้แนะนำปลูกในพื้น ที่ที่มีธาตุโบรอนต่ำๆ หรือใช้เป็นสายพันธุ์พ่อแม่ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต : น่าจะได้มีการศึกษาจำนวนยีนที่ควบคุมประ สิทธิภาพการใช้ธาตุโบรอนสูงและตำแหน่งของยีนบนโครโมโซม ความเข้าใจในเรื่องจำนวนยีนจะ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้ชนิดวิธีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เพื่อประสิทธิภาพการใช้ โบรอน หากทราบตำแหน่งยีนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแผนที่ยีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การคัดเลือกโดยใช้ลักษณะหรือยีนบ่งชี้อื่นๆ ที่อยู่ใกล้กันเข้ามาช่วยในการคัดเลือกได้แม่นยำยิ่งขึ้น Objectives : To identify and evaluate genetic variation in boron response in barley. Methodology : Boron (B) responses of barley genotypes were identified in sand culture and in the field. Genotypic variation in the response to B was determined. Genotypes with different levels of B efficiency were selected and evaluated. Selected genotypes were also used as parents to produce F1 hybrids. F1 hybrids were then evaluated for their response to B, compared to their respective parents. Results : Grain yield of barley was severely depressed by B deficiency through reduction of grain set and spikelet number. Genotypic variation in B efficiency was identified, with most genotypes fell into the moderately B inefficient and inefficient classes. Two lines were identified as B efficient. Response of F1 hybrids between B efficient and inefficient genotypes indicated that B efficiency in barley is a heritable trait. Discussion & Conclusion : Sources of genotypic variation for B efficiency are available in barley. Grain yield reduction caused by sterility under B deficiency can be prevented by selection and breeding for B efficiency. Two advanced lines, BRB 9604 and BRB 9624, may be recommended for low B areas or used as parents in breeding programmes. Suggestion/ Further Implication/ Implementation : The number of gene(s) controlling B efficiency and their chromosomal locations should be identified. This will assist in determining appropriate strategies for breeding and selecting for B efficiency. Identifying chromosomes controlling B efficiency would help in establishing linkage map, thus allowing a closely linked marker to be identified and used for selection.

บรรณานุกรม :
ศันสนีย์ จำจด . (2543). ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการเป็นหมัน เนื่องจากขาดธาตุโบรอนในข้าวบาร์เลย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศันสนีย์ จำจด . 2543. "ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการเป็นหมัน เนื่องจากขาดธาตุโบรอนในข้าวบาร์เลย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศันสนีย์ จำจด . "ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการเป็นหมัน เนื่องจากขาดธาตุโบรอนในข้าวบาร์เลย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
ศันสนีย์ จำจด . ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการเป็นหมัน เนื่องจากขาดธาตุโบรอนในข้าวบาร์เลย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.