ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาซอฟต์แวร์การต่อประสานสำหรับเครื่องอ่านอีไลซ่า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาซอฟต์แวร์การต่อประสานสำหรับเครื่องอ่านอีไลซ่า
นักวิจัย : อรรถพล ถาน้อย, 2516-
คำค้น : เครื่องอ่านอีไลซา , ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา , เอนไซม์อิมมูโนแอสเสย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญชัย โสวรรณวณิชกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741711484 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถต่อประสานกับเครื่องอ่านอีไลซ่าหลากรุ่นที่ใช้เทคนิคเอ็นซัยม์อิมมูโนแอสเสย์ในการทำงาน ให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 98 ที่มีใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้เป็นแบบรูปภาพเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงรุ่นของเครื่องอ่านอีไลซ่า ที่สามารถคำนวณและแปลผลค่าความเข้มข้นของแสงว่าเป็นผลบวก ผลลบ หรือผลคลุมเครือ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ด้วยการเปรียบเทียบผลการคำนวณและแปลผลจากซอฟต์แวร์กับผลการคำนวณและแปลผลจากนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 100 ตัวอย่าง หลังการพัฒนาได้ทำการทดสอบการต่อประสานกับเครื่องอ่านอีไลซ่าจำนวน 2 ยี่ห้อ โดยเลือกมาจากเครื่องอ่านอีไลซ่าที่มีใช้งานมากที่สุดอันดับในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ เครื่องอ่านอีไลซ่า BIO-TEK EL 340 ที่มีใช้งานจำนวน 7 เครื่อง และเครื่องอ่านอีไลซ่า BIO-RAD 3550 ที่มีใช้งานจำนวน 3 เครื่อง ผลการทดสอบปรากฏว่าสามารถต่อประสานกับเครื่องอ่านอีไลซ่าทั้งสองยี่ห้อได้เป็นอย่างดี และผลการตรวจสอบการคำนวณและแปลผลพบว่าซอฟต์แวร์สามารถให้ผลลัพธ์ได้ตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์แปลผลทั้งร้อยตัวอย่าง

บรรณานุกรม :
อรรถพล ถาน้อย, 2516- . (2545). การพัฒนาซอฟต์แวร์การต่อประสานสำหรับเครื่องอ่านอีไลซ่า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรถพล ถาน้อย, 2516- . 2545. "การพัฒนาซอฟต์แวร์การต่อประสานสำหรับเครื่องอ่านอีไลซ่า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรถพล ถาน้อย, 2516- . "การพัฒนาซอฟต์แวร์การต่อประสานสำหรับเครื่องอ่านอีไลซ่า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อรรถพล ถาน้อย, 2516- . การพัฒนาซอฟต์แวร์การต่อประสานสำหรับเครื่องอ่านอีไลซ่า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.