ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนสำหรับสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนสำหรับสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์
นักวิจัย : วารินทร์ อัจฉริยะกุลพร
คำค้น : MULTIMEDIA MATH AUTHORING TOOL , AUTHORING TOOLS , COURSEWARE TEMPLATE , PROBLEM GENERATOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42774
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเครื่องมือสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยครู ประหยัดเวลาในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสอนหนังสือได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมต้นแบบนี้มีชื่อว่า "เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนสำหรับสร้างโปรแกรม คณิตศาสตร์" ลักษณะของโปรแกรมนี้ที่แตกต่างจากเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ ก็คือ มีส่วน ของฐานข้อมูลคณิตศาสตร์ และโปรแกรมแม่แบบ (courseware template) ฐานข้อมูล คณิตศาสตร์เป็นแหล่งที่ใช้สะสมโจทย์คณิตศาสตร์ ส่วนโปรแกรมแม่แบบจะเป็นชุดของโปรแกรม ที่ประกอบด้วยหน้าจอและคำสั่งของโปรแกรม โดยการใช้ฐานข้อมูลคณิตศาสตร์และโปรแกรม แม่แบบนี้ จะสามารถนำไปสร้างโปรแกรมเพื่อการสึกษาที่สามารถออกโจทย์ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ได้ไม่จำกัด เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนสำหรับสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์ นี้คือเชื่อมการทำงานของ ข้อความ เสียง และรูปภาพ ให้ทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งยัง สามารถกำหนดรูปแบบของข้อความ เสียง และรูปภาพ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ หน้าที่สุดท้าย คือการจัดเก็บโปรแกรมและทำให้โปรแกรมที่สร้างขึ้นทำงาน (Run) ได้ ประโยชน์ของเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนสำหรับสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์ คือช่วยครูที่ไม่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถสร้างโปรแกรมใช้ในการสอน เอง รวมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการสร้างโปรแกรมและออกข้อสอบ ดังนั้นเครื่องมือนี้ จะช่วยพัฒนาคุณภาพการสอนของครูได้

บรรณานุกรม :
วารินทร์ อัจฉริยะกุลพร . (2541). เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนสำหรับสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วารินทร์ อัจฉริยะกุลพร . 2541. "เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนสำหรับสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วารินทร์ อัจฉริยะกุลพร . "เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนสำหรับสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
วารินทร์ อัจฉริยะกุลพร . เครื่องมือช่วยการเรียนการสอนสำหรับสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.