ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตลาดกับการค้าทุเรียนของไทย.

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตลาดกับการค้าทุเรียนของไทย.
นักวิจัย : จีระภา โตสมบุญ.
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 29, 112 (ต.ค.-ธ.ค. 2549) 11-30 , 0125-233X , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1571
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีระภา โตสมบุญ. . (2549). การตลาดกับการค้าทุเรียนของไทย..
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จีระภา โตสมบุญ. . 2549. "การตลาดกับการค้าทุเรียนของไทย.".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จีระภา โตสมบุญ. . "การตลาดกับการค้าทุเรียนของไทย.."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549. Print.
จีระภา โตสมบุญ. . การตลาดกับการค้าทุเรียนของไทย.. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2549.