ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะ
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ จินตวิวัฒน์, 2523-
คำค้น : การจ่ายพลังงานไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้ากำลัง -- ความเชื่อถือได้ , วิธีมอนติคาร์โล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741718233 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1281
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเรเดียล โดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน ด้วยวิธีการจำลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล วิธีการที่นำเสนอเป็นการพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบ โดยชนิดความผิดพร่องที่พิจารณาได้แก่ ความผิดพร่องแบบ 3 เฟสซึ่งเป็นความผิดพร่องที่ส่งผลกระทบต่อระบบรุนแรงที่สุด และความผิดพร่องแบบ 1 เฟสซึ่งเป็นความผิดพร่องที่พบมากที่สุด เหตุการณ์ที่ได้จากการจำลองเหล่านี้ จะถูกนำไปวิเคราะห์หาค่าแรงดัน ณ จุดโหลดต่างๆ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การเกิดข้อขัดข้องของจุดโหลด รวมไปถึงการวิเคราะห์หาระยะเวลาในการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันแต่ละตัว เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจในการพิจารณาว่าจะตัดวงจรหรือ ไม่ ในการศึกษานี้ปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเพื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้น สำหรับอุปกรณ์ป้องกันที่พิจารณาในวิทยานิพนธ์นี้ประกอบด้วย รีเลย์แรงดันต่ำเกิน เซอร์กิตเบรคเกอร์ และรีโครสเซอร์ โดยการวิจัยนี้ได้ทดสอบกับระบบทดสอบ RBTS บัส 2 (Roy Billinton test system : bus 2) และระบบทดสอบที่ดัดแปลงจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผลการศึกษาทำให้ทราบถึงความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งแสดงอยู่ในรูปของค่าดัชนีความเชื่อถือได้ ทั้งในส่วนที่คำนึงและไม่คำนึงถึงแรงดันตก จากการทดสอบและการปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันที่ระดับต่างๆ ทำให้สามารถนำค่าดัชนีต่างๆ ที่ได้ไปใช้ในประกอบการตัดสินใจในการปรับตั้งค่าการทำงาน ของอุปกรณ์ป้องกันที่ต่ออยู่ในระบบทั้งของทางการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาจุดที่เหมาะสม ในการปรับตั้งค่าการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ในระบบอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ จินตวิวัฒน์, 2523- . (2545). การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวุฒิ จินตวิวัฒน์, 2523- . 2545. "การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวุฒิ จินตวิวัฒน์, 2523- . "การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ณัฐวุฒิ จินตวิวัฒน์, 2523- . การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.