ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกระบวนการนำกลับกรดไฮโดรคลอริก จากน้ำกรดกำจัดสนิมเหล็กด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการนำกลับกรดไฮโดรคลอริก จากน้ำกรดกำจัดสนิมเหล็กด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน
นักวิจัย : อาทร วุฒิสัตย์วงศ์กุล, 2519-
คำค้น : กรดไฮโดรคลอริก , การแลกเปลี่ยนไอออน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพศาล กิตติศุภกร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721099 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ในอุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก กรดเสียที่เกิดจากกระบวนการกำจัดสนิมเหล็ก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในหน่วยปฏิบัติการนำกลับกรดด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน ซึ่งประกอบด้วยหอเรซิ่นแลกเปลี่ยนอิออนบวก และหอเรซิ่นแลกเปลี่ยนอิออนลบ ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการนำกลับ โดยคำนึงถึงกรดเสียที่ประกอบไปด้วยกรดและอิออนของเหล็ก โดยเรซิ่นแลกเปลี่ยนอิออนบวกใช้สำหรับดึงเหล็ก (Fe II) ออกจากกรดเสีย ในขณะที่เรซิ่นแลกเปลี่ยนอิออนลบใช้สำหรับดึงเหล็ก (Fe III) ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนอิออนลบของคลอไรด์ (FeCl4-) ออกจากกรดเสีย ในงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาหาอัตราการไหลของกรดเสียที่เหมาะสม ทั้งในสภาวะการปฏิบัติงานปกติและการรีเจนเนอเรต ของเรซิ่นแลกเปลี่ยนอิออนบวกและอิออนลบ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างของหอแลกเปลี่ยนอิออนบวกและหอแลกเปลี่ยนอิออนลบ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ในการนำกลับกรดจากกรดเสียได้ดีที่สุด และกระบวนการนี้จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการนำกลับกรด และการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์กับกระบวนการแบบดั้งเดิม จากการทดลองพบว่า ที่อัตราการไหลของกรดเสียต่ำๆ จะสามารถนำกลับกรดได้ดีกว่าใช้อัตราการไหลสูงๆ ในขณะเดียวกันความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่เหมาะสม ที่ใช้ในการรีเจนเนอเรตเรซิ่นแลกเปลี่ยนอิออนบวกคือ 1.5 โมลต่อลิตร และจากการปรับปรุงกระบวนการโดยการนำหอเรซิ่นสองหอ มาต่อกันแบบอนุกรมจะสามารถนำกลับกรดได้ดีที่สุด โดยที่หอแรกจะบรรจุเรซิ่นแลกเปลี่ยนอิออนบวก และหอที่สองบรรจุเรซิ่นแลกเปลี่ยนอิออนลบ จากการทดลองพบว่ากระบวนการที่ปรับปรุงนี้ มีประสิทธิภาพในการนำกลับกรดไฮโดรคลอริกดีกว่า และให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วกว่า กระบวนการนำกลับกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
อาทร วุฒิสัตย์วงศ์กุล, 2519- . (2545). การปรับปรุงกระบวนการนำกลับกรดไฮโดรคลอริก จากน้ำกรดกำจัดสนิมเหล็กด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาทร วุฒิสัตย์วงศ์กุล, 2519- . 2545. "การปรับปรุงกระบวนการนำกลับกรดไฮโดรคลอริก จากน้ำกรดกำจัดสนิมเหล็กด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาทร วุฒิสัตย์วงศ์กุล, 2519- . "การปรับปรุงกระบวนการนำกลับกรดไฮโดรคลอริก จากน้ำกรดกำจัดสนิมเหล็กด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อาทร วุฒิสัตย์วงศ์กุล, 2519- . การปรับปรุงกระบวนการนำกลับกรดไฮโดรคลอริก จากน้ำกรดกำจัดสนิมเหล็กด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.