ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ นอกมุ้งตาข่ายในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ นอกมุ้งตาข่ายในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
นักวิจัย : สิทิไวกูล ทิราวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1182544000027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Not Available

บรรณานุกรม :
สิทิไวกูล ทิราวงศ์ . (2544). การดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ นอกมุ้งตาข่ายในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิทิไวกูล ทิราวงศ์ . 2544. "การดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ นอกมุ้งตาข่ายในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิทิไวกูล ทิราวงศ์ . "การดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ นอกมุ้งตาข่ายในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
สิทิไวกูล ทิราวงศ์ . การดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ นอกมุ้งตาข่ายในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.