ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตรภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตรภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ประสิทธิ์ กาบจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1182543000034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Not Available

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . (2543). กระบวนการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตรภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . 2543. "กระบวนการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตรภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . "กระบวนการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตรภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . กระบวนการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตรภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.