ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนต่อจินตภาพและเอกลักษณ์ เมือง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนต่อจินตภาพและเอกลักษณ์ เมือง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่
นักวิจัย : จันทร์จิรา นันตา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=66751
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการคนในชุมชน โดยอาศัยทฤษฎีด้าน การรับรู้และจินตภาพเมือง รวมทั้งกระบวนการหาเอกลักษณ์เมืองเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยให้ความสำคัญที่การศึกษาสภาพภูมิทั

บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา นันตา . (2545). การศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนต่อจินตภาพและเอกลักษณ์ เมือง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์จิรา นันตา . 2545. "การศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนต่อจินตภาพและเอกลักษณ์ เมือง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์จิรา นันตา . "การศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนต่อจินตภาพและเอกลักษณ์ เมือง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
จันทร์จิรา นันตา . การศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนต่อจินตภาพและเอกลักษณ์ เมือง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.